SPOR #2 2018

8 SPOR 2 | 18 Ved KoRus-Nord er en godt fornøyd med at alle kommunene innad i et fylke gjennomfører Ungdata det samme året, og at fylkeskom- munen gjennomfører undersøkelsen sam- tidig i alle de videregående skolene. Etter hvert vil også elevene på mellomtrinnet kunne delta i Ungdata junior. Ved KoRus-Nord består Ungdata-teamet av tre ansatte, og alle er for- nøyde med å ha fått «ryddet kartet». SAMARBEID PÅ TVERS - Ja, når nabokommunene gjennomfører undersøkelsen samme år, blir det lettere å få i gang en dialog omkring ungdom sine leve- kår i hele regionen. Slik kan kommunene samarbeide på tvers av både skolenivå og kommunegrenser, og forebygge i forhold til sårbare overganger mellom skolenivåene, fortsetter Evensen. 2018 var første året for felles gjennomføring av Ungdata i ungdomstrinn og videregående skole i Troms og Finnmark. – Data som er samlet inn samtidig fra grunnskole- og videregående elever, gir et godt grunnlag for folkehelsearbeidet i kommunene og på fylkes- nivå, sier Bente Evensen, rådgiver ved KoRus-Nord. TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD ILL.FOTO: SHUTTERSTOCK I gang med fylkesvise Ungdata-undersøkelser

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=