SPOR #2 2018

42 SPOR 2 | 18 KORT OM NYTT Ny strategi for foreldrestøtte Flere departement har gått sammen om å utarbeide strategien Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021). Målet er at foreldre som trenger det, skal få hjelp når det er behov for det, og det skal være lett å finne frem til råd og veiledning. Målgruppen for strategien er alle foreldre med barn mellom 0-18 år og foreldre som venter barn. Tjenester på alle forvaltningsnivåer, frivillige organisa- sjoner og relevante samarbeidsaktører inngår også i strategiens målgruppe. Med foreldrestøtte menes alle typer støtte som kan bistå og styrke i foreldrerollen. I følge strategien varierer foreldre- støtte i form og innhold. Det kan handle om støtte fra egen familie og uformelle nettverk, til råd, veiledning og kunn- skapsbaserte programmer i offentlig, frivillig og privat regi. Foreldrestøtte foregår også på mange arenaer, som barne- hage, skole, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, familie- vern, barnevern og i fengsel. Strategien inneholder 34 tiltak som er beskrevet under følgende overskrifter; • Tilgjengelig informasjon til alle foreldre. • Treffsikre tilskuddsordninger. • Tilpasset støtte til foreldre med særlige behov. • Kvalitetssikret og samordnet tilbud. • En sterk frivillig sektor. • Økt kompetanse og kunnskap. I tillegg inneholder strategien retning for hvordan regje- ringen vil arbeide for å nå dette målet i de kommende årene.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=