SPOR #2 2018

34 SPOR 2 | 18 TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN ILL.FOTO: SHUTTERSTOCK Brukerne inn i tjenestene – på godt og vondt Innenfor rusbehandlingen er det stor enighet om at det er fornuftig å lytte til tidligere brukere av behandlingstilbudet. – De fleste kommunene ønsker erfaringskonsulenter i tjenestene, men det er likevel store utfordringer når de i praksis skal få på plass gode ordninger for dette. Det sier Petter Dahle i Nasjonalt kompetanse- senter for psykisk helsearbeid, (NAPHA), som i en årrekke har jobbet som rådgiver for å videreutvikle kommunenes tjenester innen psykisk helsearbeid og rusbehandling. Han bidrar på høstens Te ka slags nøtte?- konfe- ranse sammen med Dagfinn Bjørgen, Kom- petansesenter for brukererfaring og tjeneste- utvikling (KBT). De skal begge snakke om nytten og utfordringer ved å trekke inn bruker- perspektivet i de ulike kommunale faginstitu- sjonene.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=