SPOR #2 2018

14 SPOR 2 | 18 Barn som pårørende Det er nå åtte år siden helsepersonell og spesialisthelsetjenesten fikk en lovpålagt plikt til å ivareta barn som pårørende ved foreldres sykdom, skade eller rusavhengighet. Dette skal bl.a gjøres gjennom å gi informasjon og nødvendig oppfølging av de mindreårige barna på bakgrunn av deres behov. - I dag er det betimelig å spørre hvor godt loven følges opp i praksis, sier seniorforsker Marianne V. Trondsen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Trondsen er også leder for forskernettverket i Barns Beste. - Barna har alltid vært der, men før 2010 har det ikke vært et system for hvordan fange dem opp når mor eller far fikk behandling for sin psykiske helse eller rusavhengighet. Heller ikke ved alvorlig sykdom og skade hos for- eldrene, fantes det rutiner som sørget for at barna ble sett og ivaretatt. Før Helsepersonel- TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD ILL.FOTO: SHUTTERSTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=