SPOR #1 2019

I arbeidet med ansvarlig alkoholhåndtering i Longyearbyen kan en lære av erfaringene fra større byer, blant annet Oslo. – Flere utesteder kan for eksempel gå sammen om en streifvakt-ordning i helgene, med vakter som jevnlig går innom utestedene de travleste kveldstimene. - Dette er en enkel og relativ kostnadseffektiv måte å redusere grad av alkoholrelatert vold og skade, og denne ordningen kan ha en forebyggende effekt. Det mener Skule Wigenstad, spesialkon- sulent ved KoRus-Oslo. Han har skrevet masteroppgave i sosiologi om bartender- rollen, og har jobbet med flere prosjekter knyttet til utelivet og kommunenes alkohol- håndtering. Blant annet har han tidligere jobbet i Næringsetaten i Oslo kommune som driver utelivsprosjektet SALUTT (sammen lager vi utelivet tryggere). NÅR ALLE KJENNER ALLE Ifølge Wigenstad er det en åpenbar utfordring på Svalbard at sanksjonsmulighetene er så begrenset. Det er ingen alkohollov som setter en standard for håndtering av overtredelser. Det at Longyearbyen er et lite sted, gir likevel myndighetene flere unike muligheter innen- for alkoholhåndteringen, sammenlignet med større steder. - Når samfunnet er så lite er det faktisk mulig å opprettholde en utestengelse der- som noen har oppført seg dårlig. Hvis alle stedene går sammen og nekter en person inngang for en tidsperiode, kan dette ha en oppdragende effekt. Flere utesteder ønsker at gjestene selv skal ansvarliggjøres. På små steder som Longyearbyen har man mulig- heten til nettopp dette, sier Wigenstad. Utesteder som bryter alkoholloven kan straffes, for eksempel når det foregår over- skjenking eller skjenking til mindreårige. Samtidig kolliderer gjerne en slik streng praksis med næringshensynet. Streifvakter kan forebygge vold 6 SPOR 1 | 19 arbeid, gi kunnskap om egen og andres drift og utarbeide tiltak som kan virke forebyg- gende på rusrelaterte hendelser. I den sam- menheng har bistanden fra KoRus vært uvur- derlig, understreker han. UTELIVSFORUM SIKRER SAMARBEID Utelivsforumet møtes en gang i halvåret. For- uten politiet møter også en fast representant fra Lokalstyret, pluss ledere eller ansatte fra alle utestedene. Sysselmannen har delegert ansvaret for behandling av søknader om skjenkebevilling til Lokalstyret. Alle bevil- lingssakene behandles dessuten også po- litisk, og da med den gjeldende ruspolitiske handlingsplanen som utgangspunkt. - I utelivsforumet er Lokalstyret ved ung- domsenheten og ungdomsrådet represen- tert. Samarbeidet med bransjen er godt, og det er direkte linjer til ledere og ansatte. Dette gjør det enklere å adressere utford- ringer i forbindelse med deres drift, og knytte dette videre opp til Sysselmannens priori- teringer, avslutter Haugerud. TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=