SPOR #1 2019

46 SPOR 1 | 19 NYTT OM NETT Æemæ.no 11. april lanserte Sortland kommune nettressursen æemæ.no . De har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Gjennom nettsiden ønsker de å dele modellen med flere. Sortland kommune har stilt spørsmålet "Kan seksuelle overgrep mot barn og unge forebygges?" Allerede i 2011 satte kommunen i gang et storstilt samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenester, for å nå ut med kunnskap om vold og seksuelle overgrep til kommunenes barn og unge. Undervisningen i opplegget «Æ e mæ» blir i dag gitt til barn i alle aldersgrupper – fra barnehagebarn, til barn i barne- og ungdomsskolen og til de som skal i gang med russefeiring. Elevene på videregående skole lærer også om konsekvenser av atferd og straffereaksjoner. Kom- munen mener at dette prosjektet ikke bare forebygger overgrep, men også gjør det betydelig vanskeligere å være overgriper og voldsutøver i kommunen. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet. Sortland ble for noen år siden kåret til Årets oppvekstkommune. Det skyldes blant annet det gode arbeidet som er lagt ned i Æ e mæ-undervisningen. Med et ønske om at modellen skal komme flest mulig barn og unge til gode, lanserer de nettstedet æemæ.no . På nettstedet ligger modellen kostnadsfritt, og i sin helhet til- gjengelig for andre kommuner som ønsker å ta den i bruk. Dette har blitt gjort mulig med midler fra Nordland Fylkes- kommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet. Foto: Magdalena Vassbotn Hestholm, Nettrakett AS

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=