SPOR #1 2019

34 SPOR 1 | 19 MI er en anbefalt samtalemetode for å moti- vere til atferdsendring. - Dette er en effektiv og klientsentrert metode for samtaler om endring, motivasjon og mest- ring. Målet er konstruktive samtaler hvor per- sonen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan man skal få det til. Grunnverdiene og strategiene innen MI kan øke sannsyn- ligheten for endring, og skaper en god rela- sjon mellom hjelper og den som skal endre De siste årene har KoRus-Nord hatt en stor satsing på å få fagfolk i kommunene til å ta i bruk Motiverende intervju (MI). Fra i år endres tilbudet, og det blir nå lagt mer vekt på veiled- ning enn tidligere. TEKST: CARINA KALJORD Ny vri på samtaler om endring

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=