SPOR #1 2019

30 SPOR 1 | 19 Totalt var 20 ulike kommuner representert, to fra Finnmark, fire fra Troms og 14 kommuner fra Nordland. Programmet er utarbeidet i et samarbeid mellom RVTS, RKBU, Bufetat og KoRus-Nord, de utgjør regionalt opplæringsteam i nord. Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Den gjennomføres lokalt, gjerne med flere kommuner som fra tidligere har et interkommunalt samarbeid. Dagene gjennomføres av regionalt opplæringsteam i samarbeid med kommunen. Veiledning følger undervisningsmodulene og i implementerings- perioden etter opplæringen. Kommunen be- slutter hvilke verktøy som ønskes implementert. - Det er ofte vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familie-direktoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opp- læringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og - metoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynn- ende problem, og tilby adekvat hjelp, sier Ankie Berthelsen som er ansvarlig for pro- grammet ved KoRus-Nord. Opplæringsprogrammet Tidlig Inn er et tilbud om opplæring i gode kartleggingsverktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Det gis opp- læring i konkrete verktøy og samtalemetodikk, og anbefalinger knyttet til tverrsektoriell sam- handling i oppfølgningen. Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Ved siden av noe teori, inne- holder opplæringsprogrammet flere øvelser for å styrke den enkeltes ferdigheter og opp- levelse av mestring. Det legges også opp til veiledning og erfar- ingsutveksling. Målet med programmet er at deltakerne skal få • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte • Kunnskap om hva du kan gjøre, og hvem du skal henvende deg til, og hvilke(n) instans(er) som er de(n) riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna Opplæring gir tryggere hjelpere Til sammen 8 veiledere og 29 koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig Inn, var samlet i Tromsø to dager i mars for erfaringsutveksling og faglig påfyll. SAMARBEID: Ulike fagmiljøer samarbeidet om programmet for disse dagene. Fra venstre: Maren Weum fra RKBU, Christy Edwardsen RVTS Nord, Laila Krogh fra Bufetat, Mikael Aagaard, Ida Haug og Ankie Berthelsen fra KoRus-Nord. Ikke tilstede: Jens Salamonsen, RVTS Nord TEKST OG FOTO: CARINA KALJORD π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=