SPOR #1 2019

22 SPOR 1 | 19 Økt satsing på BTI i nord Sju nye kommuner i Nord-Norge har fått tilskudd fra Helsedirektoratet for å jobbe med sys- tematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Gjennom en toårsperiode skal de utvikle en helhetlig kommunal modell, der alle ansatte i større grad skal kunne oppdage og hjelpe dem. Et av verktøyene kommunen kan ta i bruk er Bedre tverrfaglig innsats (BTI). Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et av verk- tøyene som er anbefalt kommunene å be- nytte for å komme tidlig inn med konkret hjelp til utsatte barn og unge. Sju nordnorske kommuner fikk på slutten av fjoråret innvilget nærmere fire mill. kroner. Dette er Hammer- fest, Alta, Lavangen, Gratangen, Salangen, Bardu og Vågan. FRA BEKYMRING TIL HANDLING Linda Johnsen, seniorrådgiver ved KoRus- Nord er glad for at de statlige direktoratene gir denne satsingen et økonomisk løft, og at sju nye kommuner i nord nå kan prioritere å jobbe med modellutvikling for tidlig innsats. Målet for satsingen er å utvikle en kommunal modell som styrker den systematiske innsatsen og oppfølgningen av utsatte barn. - Gjennom handlingsveilederen i BTI er alle ansatte som blir bekymret for et barn eller en ungdom forpliktet til ta tak i sin bekymring, konkretisere og videreformidle den til de invol- verte på en systematisk måte. Modellutvikling med BTI som verktøy kan bidra til at barn og unge får riktig hjelp til riktig tid, slik at man unngår at noen barn rett og slett ikke fanges opp, sier hun. Johnsen forklarer at BTI er en nivåbasert og helhetlig modell for samhandling mellom ulike tjenester, knyttet til barn og unge og deres familier. BTI bidrar til tidlig innsats rundt barn og unge som bekymrer og bedre sam- ordning mellom involverte tjenester, samt brukermedvirkning på et tidlig tidspunkt. - I noen tilfeller kan en gi enkel oppfølging i egen enhet, mens andre ganger må flere en- heter inn i bildet. Det er her BTI-verktøyet kan hjelpe kommunene i å forbedre rutinene både innad og mellom de ulike enhetene, fastslår hun. I nord har Tromsø kommune lengst fartstid med BTI-arbeidet. De var en av sju nøkkel- kommuner i landet som startet opp med å bygge en kommunal BTI-modell allerede i 2013. Tidligere har også kommunene Lenvik, Balsfjord og Ibestad fått midler fra Helse- direktoratet, og har de siste årene jobbet med implementering av BTI-modellen. BTI-KURS: Alle de nye BTI- kommunene i nord har deltatt på oppstartmøte og prosjekt- lederkurs i Tromsø. Her er noen av deltakerne på første del av kurset i mars: Fra venstre: Jutta Maurer, Bardu, Asveig Antonsen, Lavangen, Ragnhild A Ernstsen, Alta, Thomas Kristoffersen og Heidi Dahl, begge Hammerfest, Trine Berg og Janne Ryslett, begge Gratangen. TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=