SPOR #1 2019

18 SPOR 1 | 19 TEKST OG FOTO: TRUDE AALMEN Erfaringssamling til inspirasjon Samlingen Ung i Finnmark ble arrangert i Hammerfest tidligere i år. Målet var å dele erfaringer mellom kommunene omkring oppfølging av lokale Ungdata-resultater. I tillegg fikk kommunene presentere hvordan de har jobbet det første året innenfor satsingen Program for folkehelse. Programmet for samlingen ble til gjennom et nært samarbeid mellom Hammerfest kom- mune og KoRus-Nord. Kommunen hadde verts- rollen, og inviterte alle kommunene i Vest- Finnmark. Totalt deltok nærmere 50 fagfolk fra til sam- men seks kommuner. Finnmark fylkeskom- mune som er ansvarlig for Program for folke- helse, bidro med innlegg. Til stede var også Fylkesmannen i Finnmark som er ansvarlig for «O-24-satsingen» i fylket. Det var gitt plass til at alle kommunene fikk presentere sitt arbeid innen folkehelse, spe- sielt den lokale satsingen. Tana er en av totalt 10 deltaker-kommunener i programmet i Finnmark. Kulturkonsulent Magnhild Stock presenterte kommunens satsing i programmet «Lokalsamfunn og miljø». BRED DELTAKELSE: Her er noen av del- takerne som holdt innlegg under samlingen Ung i Finnmark: Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelsekoordinator Alta kommune, Heidi Dahl, leder av fore- byggende tjeneste i Hammerfest, Juli-Anne Staven, fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø, Finnmark fylkeskommune, og Magnhild Stock, prosjektleder og kulturkonsulent i Tana kommune. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=