SPOR #1 2018

understreker samtidig at prosjektet Ansvars- Full ikke skal være moraliserende. I prosjektet jobber en aktivt med å endre holdninger som knytter seg til studiestart, altså fadderuka, som av enkelte er kalt «den andre russetiden». Målet er at ferske stu- denter ved UiT, fadderbarna, skal komme til universitetet med litt andre forventninger. Ifølge prosjektlederen vil en derfor på sikt jobbe for å nå ut med informasjon og hold- ningsarbeid til studentene, etter at de har takket ja til studieplass, men før fadderuka her begynt. IKKE NY RUSSETID! - Vi vil ikke at fadderperioden skal være russetida på nytt. Fadderstyrene har allerede fått fokuset vekk fra alkohol, men utford- ringen er at denne holdningsendringen må nå faddere og fadderbarn også. Det er en myte at alle ønsker at det skal handle mest om drikking og festing. For oss blir det viktig å nå ut til nye fadderbarn for å fortelle at slett ikke alle ønsker å drikke så mye disse første studieukene, fortsetter hun. I tillegg satser en i AnsvarsFull på god skole- ring av alle nye faddere, altså de som møter og følger de ferske studentene de første ukene. I denne opplæringen understrekes det at det ikke skal forekomme drikkepress til- knyttet de ulike sosiale arrangementene. «ONE NIGHT FRIENDS» - Det sosiale samholdet og det å få nye venner er målet for fadderordningen. Da kan det være lurt å snakke med studentene om begrepet «one night friends», som gjerne oppstår i fylla. Studentene ønsker å få venner og noen å spise lunsj med. Da er det lurt at en i fadderuka ikke bare har møtt hverandre med promille. Det kan være lurt å møte nye mennesker med litt mindre promille, fort- setter hun. At fadderperioden kan ha en økonomisk slag- side, er viktig å fremheve overfor ferske studenter. - Det er dyrt å drikke mye og ofte, og mange får et økonomisk sjokk etter de første studie- ukene. Derfor jobber vi for at det også skal være et rusfritt alternativ både i fadder- perioden, men også tilknyttet de ulike arrange- mentene i studietiden generelt, påpeker Rabbe Larsen. - Studenter i dag er en svært mangfoldig gruppe, og derfor må universitetet møte studentene med ulike tilbud. Alkohol skal ikke være inngangsporten, og det viktigste «sosiale limet» for å kunne ha en aktiv og trivelig studenttilværelse, sier hun. SPOR 1 | 18 9 Rusforebygging på flere plan ved UiT AnsvarsFull: Ser en UiT Norges arktiske universitet under ett, det vil si studiestedene Harstad, Narvik, Alta og Tromsø, er det totalt 16 tusen studenter tilknyttet organisasjonen. Prosjektet Ansvars- Full , i regi av Studentparlamentet og Norges arktiske studentsam- skipnad, er en sentral del av det rusforebyggende arbeidet som nå rettes mot studentene ved landets nordligste universitet. Prosjekt- perioden er planlagt å videreføres ut 2019 , forutsatt at universitetet får videre støtte fra Helsedirektoratet. Rusnettverk: På alle studiestedene skal det etableres egne rus- nettverk, som skal fremme det rusforebyggende arbeidet blant studenter. Disse er nå på plass på tre av studiestedene, i Harstad, Alta og Tromsø. Hovedmålet er å bidra til å redusere antall studenter med risikofylte drikkevaner, samt å fremme en mindre «fuktig» fadderperiode. I tillegg jobber en for å dempe fokuset på alkohol, samt bidra til rusfrie aktiviteter og arrangementer blant UiT- studentene. Ruspolicy: Ved UiT jobbes det også med å lage en egen ruspolicy, altså kjøreregler for hvordan en skal håndtere alkohol i egen organisasjon. Den skal gjelde både for studenter og ansatte. Det er lærings- og miljøutvalget (LMU) ved UiT som er ansvarlig for dette arbeidet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=