SPOR #1 2018

påske, og totalt deltok drøyt fem tusen barn og unge i kommunen. - Denne gangen har vi fått med hele gruppen av ungdommer som deltar innenfor fritids- segmentet til kommunen, noe som gir oss gode tilbakemeldinger på det tilbudet som eksisterer. Nå kan vi både endre og forbedre dette tilbudet utfra barn og unges egne er- faringer. Videre får vi mer kunnskap om ut- viklingen som skjer i overgangen fra barne- skole til ungdomsskole. Nå kan vi se etter ulike sammenhenger og utviklingstrekk over et større aldersspenn, der både barne- og ungdomsskoleelever er representert, påpeker Hanssen. MEDVIRKNING AV UNGDOM Kommunen får bred kunnskap om hele ung- domsgruppa. Ungdommene svarer på spørs- mål om helse og trivsel, hva de gjør på fritida, samt forholdet de har til venner og foreldre. Elevene på ungdomstrinnet blir også spurt om alkoholbruk. - Vi vil bruke resultatene til å jobbe tettere på tvers av de ulike sektorene. Det blir også spennende å se om vi vil få de samme for- skjellene mellom bydelene som ved forrige undersøkelse. Vi jobber også for å involvere ungdommene selv, for eksempel ungdoms- rådet, i det videre arbeidet. De skal medvirke og delta i diskusjonene om hvordan vi best kan utnytte Ungdata-resultatene, understreker Bjarne Woll. Les mer om Ungdata Junior http://www.ungdata.no/Ungdata- junior/Hva-er-Ungdata-junior SPOR 1 | 18 5 BRED KUNNSKAP: Samkjøringen av Ungdata på mellom- og ungdomstrinnet gir Tromsø kommune bred og oppdatert kunnskap om hele ungdoms- gruppa. - Nå er det viktig at vi bruker resultatene til å prioritere sårbare barn og unge, sier SLT- koordinator Bjarne Woll og leder av fritidssek- sjonen, Jonny Hanssen. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=