SPOR #1 2018

BTI-TORG MED ULIKE FAGANSATTE - Vi er veldig takknemlig for at Tromsø kom- mune er så villig til å dele av sine erfaringer, både de positive og negative. For kom- munene gir dette en god mulighet å lære av hverandre. Spesielt er det flott å se at så mange av de kommunale enhetene som deltar i BTI, stilte opp på det såkalte BTI- torget. Både leder av barnevernet, en rektor, oppsøkende team og SLT-koordinator brukte her av sin arbeidstid til å dele av sine tanker og erfaringer knyttet til deres arbeid med BTI-modellen, understreker Johnsen. Hun legger samtidig til at Tromsø var en av åtte deltakere i nøkkelkommuneprosjektet, som ble avsluttet i 2017. I dag har kommunen lagt BTI-arbeidet inn i den ordinære driften. - Tromsø får ikke lenger midler direkte fra Helsedirektoratet, så vi kan nok ikke forvente at de fortsetter å bidra like mye i arbeidet med å dele informasjon og erfaring om BTI, sier Johnsen. Hun minner samtidig om at alle kommuner, inkludert nøkkelkom- munene, kan søke BTI-midler fra Helse- direktoratet. Disse blir utlyst før sommeren. Les om modellen her: www.forebygging.no/bti SPOR 1 | 18 39 NYE og «GAMLE» kommuner: Bente Høiseth (bak) og Bjarne Woll (t.h.) fra Tromsø kommune sier de gjerne deler av sine erfaringer til de nye prosjektlederne for BTI i andre nordnorske kommuner. Her representert ved Randulf Nedrum, Sortland og Kristin Zimmerman,Narvik. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=