SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 37 En vanlig utfordring for profesjonelle, som helsepersonell, er at de gir informasjon eller velmente råd som ikke blir fulgt. Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for sam- taler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor per- sonen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til. Grunn- verdiene og strategiene innen MI kan øke sannsynligheten for endring, og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd. I september møtes altså de nordiske del- takerne i Motivational Interviewing Network of Trainees (MINT-nettverket) til samling i Svolvær. TREDJE GANG I NORGE - Dette er tredje gang en slik samling skjer i Norge. Første gang var i Oslo i 2008, så i Bergen i 2012. Det forteller Liv Salen og Turi Enoksen fra KoRus-Nord, som sammen med Kari Hjertholm Danielsen og Ann Heidi Nebb utgjør den lokale planleggingsgruppen. Nebb sitter også i programkomiteen, som arbeider med det endelige programmet. - Hva tenker dere om å få et slikt oppdrag? - Vi syns det er kjempestas at KoRus-Nord skal få lov til å være vertskap. For det første er det en fin anledning til å synliggjøre vårt MI-arbeid, og vi ser helt klart på oppdraget som en honnør til MI-miljøet i nord. Her på KoRus-Nord er vi så heldig at vi er fire an- satte som har fått MI-utdanning, og i tillegg er medlemmer av MINT-nettverket. Sånn sett føler vi oss godt skodd til oppdraget. Og så har deltakerne sagt at det kommer til å bli helt fantastisk å få lov til å oppleve Lofoten, i tillegg til det faglige innholdet. EGEN DAG FOR MI-INTERESSERTE - Selv om MINT Forumet bare er for de som er medlemmer i nettverket, ønsker vi å dele de faglige kapasitetene som kommer med andre interesserte. Derfor inviterer vi også til workshop med nestorene innen MI-faget, Tom Barth fra Norge og Christina Näsholm fra Sverige den 4.september. Workshopen, som har fått tittelen «Relasjon, motivasjon og tillit», er åpen for alle som vil lære mer om grunnlaget for MI, forteller Salen. Tom Barth forklarer innholdet i workshopen slik: - Påvirkning av andre menneskers motiva- sjon er følsomt. Mennesker vil bestemme selv, og kan gå i baklås når de føler seg presset. Motiverende intervju er en kombina- sjonsstrategi, som skaper en støttende rela- sjon og samtidig arbeider med å styrke motiver til endring. Det kan være spesielt viktig i arbeid med mennesker som ikke har mye selvtillit når det gjelder egen evne til å gjøre endringer. - Vi gleder oss til å møtes, og gjennom pre- sentasjoner, diskusjoner, feedback og sam- vær - å dele tanker og erfaringer om MI, og hvordan vi presenterer MI for andre. Deling har alltid vært en sentral verdi i MINT. Det er en aktivitet som fremmer utvikling, både for den som deler og de som mottar, sier de to i arrangørstaben. - Alle som er interessert i workshopen må melde seg på så raskt som mulig, her er det først til mølla som gjelder. Påmeldingen skjer på korusnord.no . Den lokale planleggingsgruppen ved KoRus-Nord består av f.v Ann Heidi Nebb, Liv Salen, Turi Enoksen og Kari Hjertholm Danielsen. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=