SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 35 middel er, problematisere ikke dette med menge. Mye bruk av f.eks. cannabis kan gi store skader, mens bruk av litt heroin kan gi mindre skader. - Dere er ikke redd for at notatet kan opp- fattes som en aksept for bruk av rusmidler? - Vi ser at det kan være en fare at et notat om ulik risiko ved rusmiddelbruk kan oppfattes som alminneliggjøring av bruken. Noen vil si at slikt snakk signaliserer at rusmiddelbruk kan være trygt. Dette er ikke vår intensjon. Like lite som at det å dele ut kondomer eller drive prevensjonsundervisning er en oppford- ring til å ha sex, er dette notatet en oppford- ring til å innta rusmidler. Det beste hadde vært om folk ikke brukte rusmidler, men i en verden der folk gjør det, finnes det likevel far- ligere og mindre farlige bruksmåter. Noen vil også oppleve det som et paradoks at vi gir råd i forhold til en aktivitet som er ulovlig. Notatet er ikke en oppfordring til lovbrudd, verken i forhold til narkotika-, legemiddel eller trafik- klovgivning, presiserer Bramness. Les hele notatet her: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/se ntre/seraf/publikasjoner/rapporter/2017/not at---bruk-av-rusmidler-pa-ulike-mater.pdf ILL.FOTO: SHUTTERSTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=