SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 33 Tryggere inntak reduserer skader Mennesker som bruker rusmidler risikerer mange fysiske skader, alt fra hudinfeksjoner til overdosedødsfall. Disse skadene er sammensatte og skaper problemer på mange områder. - Før tenkte man at å holde seg borte fra rus- midler var den eneste løsningen for rusmid- delbrukere. I dag har man imidlertid erkjent at selv om personer fortsetter å bruke rus- midler, finnes det helsekonsekvenser som bør forebygges. Det sier seniorforsker Jørgen G. Bramness ved Nasjonal Kompetansetje- neste for samtidig Rusmisbruk og Psykisk Lidelse (N-ROP). Sammen med PhD-kan- didat ved Senter for rus og avhengighetsforsk- ning (SERAF), Desiree Madah-Amiri har Bramness utarbeidet et notat der mål- gruppen er helsearbeidere som er i kontakt med brukere av rusmidler. Notatet er ut- arbeidet som en del av Helsedirektoratets oppdrag til SERAF. MÅ UNNGÅ SYKDOM OG DØD - Formålet med notatet er å belyse risiko knyttet til bruk av ulike rusmiddel og på ulike måter. Det vurderes som hensiktsmessig at helsepersonell som er i kontakt med brukere av rusmidler har kompetanse og kan infor- mere og veilede brukeren til en tryggest mulig inntaksmåte. Notatet skal ikke leses som en oppfordring til å bruke rusmidler, snarere tvert om, understreker Bramness. - Vi må unngå at folk blir syke eller dør av sin rusmiddelbruk. Selvsagt er det best om folk slutter å innta illegale rusmidler. Men hvis de likevel velger å ruse seg, er det viktig å få rusmiddelmisbrukerne til å ta klokere valg når det gjelder inntaksmåter. MANGE ELEMENTER I OVERDOSESTRATEGIEN Helsedirektoratets nasjonale overdosestrategi inneholder mange elementer. Et av disse ele- mentene er å få personer som bruker heroin til å røyke det, framfor å injisere rusmiddelet. Fordi dette innebærer et skifte i atferd for mange norske heroinbrukere er dette blitt kalt «Switch-kampanjen». - Dette er også et lite skifte i tankegangen rundt rusmiddelpolitikk, fremholder Bramness. - Mens man før har tenkt at det å holde seg borte fra rusmidler var den eneste løsningen for rusmiddelbrukere, har man nå erkjent at TEKST: CARINA KALJORD FOTO: FRØY LODE WIIG Notatet skal ikke leses som en oppfordring til å bruke rusmiddel, snarere tvert om, under- streker seniorforsker Jørgen Bramness. π

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=