SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 31 Av de fire kommunene over 20 000 inn- byggere svarer Alta og Harstad at de ikke deler ut utstyr for skadereduksjon. På spørs- mål om det er behov for å dele ut utstyr svarer Alta vet ikke. Harstad svarer at det er behov for å dele ut sprøytespisser og sprøyter. - Hva tenker du om at noen kommuner ikke deler ut utstyr for skadereduksjon? - Det er ikke bra at kommuner som har per- soner som injiserer rusmidler, mangler tilbud om rent brukerutstyr. Utdeling av utstyr er viktig for å redusere skader knyttet til rusbruk. I til- legg er utstyrsutdeling en anledning for å opp- rette kontakt mellom brukere og helse- tjenestene, sier rådgiver Inger Bjørgo Hustvedt. Ruskonsulentene i Alta sier kommunen har behov for å dele ut sprøyter og sprøytespisser. Men per dags dato deler vi ikke ut slikt brukerutstyr, sier ruskonsulentene Elin Rosita Josefsen og Leif Tore Spikkeland. NI KOMMUNER DELER UT UTSTYR Av de 38 mindre kommunene med under 20.000 innbyggere, som har svart på under- søkelsen, svarer 9 at de deler ut utstyr for skadereduksjon. Dette gjelder kommunene Måsøy, Sørfold, Gildeskål, Saltdal, Narvik, Brønnøy, Fauske, Lyngen og Karasjok. Fem av kommunene har også delt ut utstyr for injisering (spisser/kanyler). To av de fem kommunene har etablert ordning for retur av utstyr (pucker). Tre av de fem kommunene har delt ut pumper. Utstyr for injisering er i kommunene delt ut av hjemmesykepleie, legevakt og lavterskeltiltak/stasjonær felt- pleie. Fire av de fem kommunene som deler ut utstyr for injisering har også gitt veiled- ning. To av de 9 kommunene som deler ut ut- styr for skadereduksjon svarer at det er behov for å dele ut annet utstyr (nalokson, ut- styr til injisering, tannbørster). IKKE BEHOV I MINDRE KOMMUNER I kommuner med under 20 000 innbyggere svarer 28 av dem at de ikke deler ut utstyr for skadereduksjon. I tillegg svarer Kvænangen vet ikke på dette spørsmålet. På spørsmål om det er behov for å dele ut ut- styr, svarer 21 kommuner nei , 6 kommuner vet ikke og kun en kommune ja (Meløy). Meløy svarer at det er behov for å dele ut nalokson nesespray. Ingen av de 28 kom- munene har hatt narkotikautløste dødsfall (bostedskommune) i perioden 2009-2015. FAKTA: • Utdeling av utstyr for skadereduksjon er mest utbredt i større kommuner og i kommuner med en relativt omfattende rusproblematikk. Tall fra BrukerPlan viser at 77 prosent av kartlagte brukere som injiserer, bor i kommuner som deler ut utstyr for injisering. • De 1 251 narkotikautløste dødsfallene fordelte seg på 32 kommuner med over 20 000 innbyggere, og tre kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere. 119 av de døde bodde i 10 kommuner som ikke deler ut utstyr til injisering. • 19 større kommuner med en relativt omfattende rusproblematikk deler ikke ut utstyr for injisering. • Tall fra BrukerPlan viser at enkeltbrukere i små kommuner utgjør en relativt stor gruppe. I de 108 små kommunene som hverken deler ut utstyr for skadereduksjon, eller svarer at de har behov for det, er det kartlagt totalt 168 injiser- ende rusmiddelbrukere. • 58 kommuner har behov for å dele ut mer eller annet utstyr enn i dag, særlig nalokson nesespray. • Kun seks av 67 kommuner rapporterer om mangelfull kunnskap om bruken av utstyret. • 111 kommuner delte ikke ut utstyr for skadereduksjon og hadde heller ikke behov for slik utdeling. Av disse var det tre større kommuner (mer enn 20 000 innbyggere) og 108 mindre kommuner (mindre enn 20 000 innbygger).

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=