SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 3 Har din arbeidsplass utarbeidet en egen ruspolicy? Og hva i all verden er egentlig det? Kort fortalt handler en ruspolicy om å skape en jobbkultur alle kan trives med. Da er det viktig med kjøreregler for alkohol i arbeidslivet. Vi tilbringer en stor del av livet på jobben, og er mye sammen med kolleger. I gråsoner mellom arbeid og fritid, - på seminarer, på jobbfester, når vi er på lønningspils og i andre situasjoner er det ganske vanlig å drikke alkohol sammen med kolleger. På noen arbeidsplasser ofte, på andre sjeldnere. Hvordan dette oppleves, vil være ulikt fra ansatt til ansatt. Det som skaper trivsel for noen, er ikke alltid like trivelig for andre. KoRus-Nord har laget et undervisningsopplegg for offentlige arbeidsplasser som ønsker hjelp til å få på plass en ruspolicy i egen organisasjon. Dette skjer parallelt med at Helse- direktoratet nå kjører en kampanje rettet mot arbeidslivet, kalt RusOff. På nettsiden rusoff.no finner du mange tips og materiell som du kan bruke på egen arbeidsplass. Også studentene ved Norges Arktiske Universitet, UIT, er opptatt av alkoholbruk. Gjennom studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) i 2014, kom det fram at tre av fem studenter mener at det drikkes for mye alkohol i studentmiljøet. En stor andel tror dessuten at alle andre drikker mer enn de faktisk gjør. Det reelle tallet, ifølge SHOT 2014, er at 50 prosent av studentene drikker aldri eller èn gang i måneden, eller mindre. Ingrid Rabbe Larsen er leder for prosjektet AnsvarsFull ved Norges arktiske Samskipnad. I et drøyt år har hun koordinert det rusforebyggende arbeidet. Prosjektet eies av student- parlamentet og er et samarbeid mellom Samskipnaden og Studentparlamentet. I prosjektet jobber de aktivt med å endre holdninger som knytter seg til studiestart, altså fadderuka, som av enkelte er kalt «den andre russetiden». Målet er at ferske studenter ved UiT, fadderbarna, skal komme til universitetet med litt andre forventninger. - Vi vil ikke at fadderperioden skal være rus- setida på nytt, sier prosjektlederen. Du kan lese mer om sats- ingen i dette nummeret av Spor. Studentsatsingen går hånd i hanske med en annen satsing i Tromsø, kalt Bry deg uteliv . Et tettere samarbeid mellom ute- livsbransjen, kommunen og politi skal bidra til et tryggere og mer forutsigbart uteliv i Tromsø. Målet er å redusere vold og ordensforstyrrelser, samt hindre omsetning og bruk av narkotika blant folk på byen. I bunnen ligger programmet Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), som Tromsø kommune systematisk har brukt i flere år. AAH tar blant annet tar sikte på å øke kompetansen hos ansatte i utelivsbransjen. Hovedmålet er å redusere grad av alkoholrelaterte skader og voldshendelser. Rapporten Sam- handling, samarbeid og skjenking: Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet viser at norske kommuner har stort handlingsrom innenfor alkohollovens ytre rammer. Alle disse sakene – i tillegg til mange andre – finner du i et nytt, fyldig nummer av vårt fagmagasin. God lesning! Marit Andreassen Virksomhetsleder/Ansvarlig redaktør Alkoholens plass i studietid og arbeidsliv

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=