SPOR #1 2018

24 SPOR 1 | 18 - Fredrikstad er en kommune som gjør nettopp dette. Internkontrollen omfatter mye forskjellig, og er derfor en god inngang på dialogen. Helsedirektoratets guide for gjennomgang av systemet er fin å benytte til dette. Manglende eller utilstrekkelig internkontroll er faktisk det hyppigst registrerte forskriftsbruddet i landet. - I en kommune ble det innledet samarbeid med et nytt kontrollselskap, og dette selskapet åpnet sitt arbeid med å gjennomføre en veiled- ningskontroll der de benyttet anledningen til å presentere seg og hilse på de ansatte. En slik arbeidsform kan skape godt klima og gode relasjoner. Generelt har vi ikke noe inntrykk av at kommuner eller kontrollører ønsker å «ta» utesteder. - Det viktigste er tross alt at utestedet passer på folk, hindrer vold og sørger for en trivelig ramme, sier forskeren bak rapporten. Les hele rapporten på kommunetorget.no: http://www.kommunetorget.no/Global/forvalt- ning-og-handheving-av-alkoholloven-i-ute- livet2018%20b.pdf Les også kronikk om medias rolle på fore- bygging.no: http://www.forebygging.no/Templates/Public/P ages/Page.aspx?id=9593&epslanguage=no - Det viktigste er tross alt at utestedet passer på folk, hindrer vold og sørger for en trivelig ramme, sier spesialkonsulent Skule Wigenstad fra KoRus-Oslo. π Grader av alkoholpåvirkning FOTO: KORUS-OSLO ILL.: HELSEDIREKTORATET

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=