SPOR #1 2018

SPOR 1 | 18 23 hadde altså blitt en helt annen problemstil- ling, forklarer Wigenstad. ANBEFALER DIALOGMØTER FREMFOR KURS Forfatterne bak rapporten ser utfordringer til bruk av kompetansehevende kurs for bran- sjen i kommunal regi: - Kurs i Ansvarlig vertskap og lignende kurs for bransjen er ressurskrevende for en kom- mune og kan være vanskelig å få til. På slike kurs kommer ofte bare en eller to fra hver uteplass, så en er avhengig av at de videre- formidler læringen til de andre. Å holde et kurs kan også være en litt lettvint løsning, i den forstand at veiledningsoppgaven dermed blir «krysset av» og ikke tenkt mer på. - Vi tror at mindre strukturerte møter kan være veien å gå for mange. Vi kaller det for dialogmøter i rapporten, og enkelte kom- muner har vagt denne tilnærmingen. Det åpner for muligheten til å treffe alle ansatte i en bedrift og til å diskutere problemstillinger som angår dette stedet men kanskje ikke andre utesteder. Noen kommuner har også deltatt på personalmøte. Dialogmøtet kan for eksempel innledes med å snakke om og gå gjennom internkontroll- systemet, forteller Wigenstad.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDk2MDc=