Previous Page  5 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 84 Next Page
Page Background

5

Hamar

Elverum

Gjøvik

Lillehammer

Raufoss

Brumunddal

Løten

Rena

Stange

Moelv

Tangen

Espa

Ilseng

Romedal

Skogbygda

Ottestad

Jessnes

Tingnes

Ingeberg

Ridabu

Nydal

Nybygda

Næroset

Åsmarka

Brøttum

Mesnalia

Lismarka

Sjusjøen

Ådalsbruk

Gata

Strandlykkja

Minnesund

Åsbygda

Oppegård

Brenneriroa

Øvre

Vang

Jønsrud

Stavsjø

Gaupen

Rudshøgda

Jølstad

Byflaten

Brumund

Gåsbu

Malungen

Budor

Målia

St. Olav

Vollkoia

Brumund sag

Bergundhaugen

Natrudstilen

Rømåsen

Veldre sag

Høstbjør

Brumund-

sætra

Bjønnåsen

Ljøsheim

Kvarstadsætra

Nysætra

Øyungen

Gammelskolla

H

E

D

M

A

R

K

S

V

I

D

D

A

N E S

F U R N E S

H E D M A R K E N

S T A N G E

L Ø T E N

H A M A R

R I N G S A K E R

S T A N G E

V E S T B Y G D

K o l o m o e n

Helgøya

Å

s

t

a

d

a

l

e

n

M

J

Ø

S

A

N

æ

r

a

S

ø

r

-

M

e

s

n

a

Å

s

t

a

N

o

r

d

-

M

e

s

n

a

Rokosj.

Harasjøen

F

u

r

n

e

s

f

j

o

r

d

e

n

E6

E6

E6

E6

3

4

3

20

25

25

213

213

216

213

222

222

24

212

2015 (emap.no) Kartgrunnlag: TerraSpace/eMapM100.

©

0

25 km

B E K K E S V E A

B O N D E S V E A

S A G A T U N

R H A M A R

S T O R M Y R A

V E S T B Y E N

H O L S E T

Ø S T B Y E N

B R I S K E -

B Y E N

D I S E N

M I D T S T R A N D A

E S P E R N

A J E R

V O L L -

J O R D E T

M Æ H L U M S -

L Ø K K A

S O L V A N G

S M E B Y

K Å R T O R P

S T A V S B E R G

B Ø R S T A D

A N K E R -

L Ø K K A

e t

K l u k h a g a n

A n k e r s k o g e n

Tjuvholmen

Mjøsholmen

123

Å k e r s v i k a

M J Ø S A

Vesle-

Mjøsa

F

l

a

g

s

t

a

d

e

l

v

a

T

o

m

t

e

r

b

e

k

k

e

n

69

68

B

e

n

t

e

r

u

d

b

a

k

k

e

n

B

r

u

g

a

t

a

T

o

r

g

g

a

t

a

O

l

a

v

T

r

y

g

v

a

s

o

n

s

g

a

t

e

M

a

t

h

s

P

e

d

e

r

s

e

n

s

g

a

t

e

F

r

e

d

r

ik

M

o

n

s

e

n

s

g

a

t

e

E

n

g

g

a

t

a

L

o

t

t

e

v

e

g

n

P

a

r

k

g

a

t

a

H

ø

i

e

n

s

a

l

g

a

t

a

H

a

u

g

l

i

v

e

g

e

n

Ø

s

t

r

e

g

a

t

e

H

o

l

s

e

t

g

a

t

a

Å

K

E

R

S

V

I

K

A

V

E

G

E

N

A

L

U

V

E

G

E

N

E

S

V

E

G

E

N

A

L

U

V

E

G

E

N

S

T

O

R

H

A

M

AR

G

A

T

A

N

O

R

D

V

I

K

V

E

G

E

N

VOGNVEGE

N

K

Å

R

T

O

R

P

V

E

G

E

N

F

R

Ø

B

E

R

G

V

E

G

E

N

K

Å

R

T

O

R

P

VE

G

E

N

S

T

A

F

S

B

E

R

G

V

E

G

E

N

R

I

N

G

G

A

T

A

S

T

A

N

G

E

V

E

G

E

N

V

A

N

G

S

V

E

G

E

N

R

I

N

G

G

A

T

A

F

U

R

N

E

S

V

E

G

E

N

V

O

G

N

V

E

G

E

N

G

Å

S

B

U

VE

G

E

N

S

Æ

L

I

D

V

E

G

E

N

F

R

Ø

B

E

R

G

V

E

G

E

N

N

A

R

M

O

V

E

G

E

N

F

U

R

U

B

E

R

G

V

E

G

E

N

H

O

LS

V

E

G

E

N

U

T

F

A

R

T

E

N

V

I

E

N

V

E

G

E

N

A

L

U

V

E

G

E

N

H

A

K

K

A

B

E

K

K

V

E

G

E

N

F

U

R

N

E

S

V

E

G

E

N

A

S

L

A

K

B

O

L

T

S

G

A

T

E

R

I

N

G

G

A

T

A

N

I

C

.

H

E

L

L

A

N

D

S

G

A

T

E

S

O

L

V

A

N

G

V

E

G

E

N

V

A

N

G

S

V

E

G

E

N

K

I

R

K

EGAT

A

G

R

Ø

N

N

E

G

A

T

A

S

K

O

L

E

G

A

T

A

S

T

O

R

H

A

M

A

R

G

A

T

A

S

T

R

A

N

D

G

A

T

A

G

R

Ø

NN

E

G

A

T

A

R

G

S

V

Lund

Voll

Ajer

Alu østre

Stavsberg

Vallsig

øvre

Stensby

Flagstad

Stor-Imerslund

Imerslund

vestre

Hveberg

Broberg

Vien

Tommelstad

Kluke

Jesen-

bakken

Børstad

S

Vallsigsveen

Benterud

Stav

Vallsig

nedre

Vallsig

vestre

Alu vestre

Vienkrysset

Flagstadbrua

Flagstad

sag

gjenvinnings-

stasjon

speiderhus

Gubbestua

Simenstua

Vang-

bana

Vien-

senteret

rd

Hamar

domkirke

krematorium

Tigern

Greveløkka

Stortorget

Østre

torg

Vestre

torg

Ridehuset

Hamar

trafikk-

stasjon

s-

t

Norsk

Tipping

Storhamar

krk

Strandgate-

parken

Åttemeters-

planet

Hamar

park

HIL-huset

Hamar

rådhus

Fylkes-

huset

Briskeby

Gressbane

Brannstasjon

Stangebrua

S

k

i

b

l

a

d

n

e

r

t

i

l

G

j

ø

v

i

k

,

L

i

l

l

e

h

a

m

m

e

r

(

s

o

m

m

e

r

r

u

t

e

)

S

k

i

b

l

a

d

n

e

r

t

i

l

T

o

t

e

n

v

i

k

a

,

E

i

d

s

v

o

l

l

(

s

o

m

m

e

r

r

u

t

e

)

Solvang

skole

Hamar katedralskole

avd. Ankerskogen

Ajer

u.skole

Hamar

katedral-

skole

Stavsberg

skole

en

e

Høgskolen

i Hedmark

Børstad

u.skole

Rollsløkken

skole

Storhamar

skole

Greveløkka

skole

Klukstuen

omsorgsenter

LilleKjonerud

bofelleskap

Rehabiliterings-

klinikken

Ottestad

Sangen-

hagen

Hospice

Sangen

E6

25

25

222

222

Ridehusstranda

Koigen

Skibladner-

brygga

Teater

Innlandet

Hamar

skysstasjon

Hamar

sykehus

Hamar

flyplass

Oslo >

< Lillehammer, Trondheim

Elverum >

Bekkelaget, Stange>

Rica Hamar

(Olrud, 1km)

Marinesenteret

Tjuvholmen

Vikingskipet

3,

0

m

2,

9

m

3,

3

m

Badeplass

Bobil tømmeplass

Bussterminal

Båtanløp

Campingplass

Flyplass

Hotell,overnatting

Jernbanestasjon

Marina

Museum

Parkering

Parkeringshus

Politi

Postkontor

Severdighet,attraksjon

Svømmehall

Sykehus

Taxi

Konsertarena, teater

Turistinformasjonskontor

Swim site

Sanitary disposal station

Bus terminal

Passenger ferry

Ca ping site

Airfield

Hotel,accomodation

Railway station

Marina

Meseum

Car park

Parking house

Police

Post office

Point of interest

Indoor swimming pool

Hospital

Taxi

Theater

Tourist information office

SYMBOLFORKLARING LEGEND

1000 m

Kartet erbasertpåHamarbykart,utgitt 2011 avHamar kommuneog eMap as.

Produsert av eMap as forHamar-regionenReiseliv,2011

©eMap - 2011

Themap isbasedon theHam r citymappublished in2011byHamar

municipality and eMap as

Producedby eMap as forHamar-regionenReiseliv,2011

©eMap - 2011

Bil på E6:

Hamar-Lillehammer: 60 km

Hamar-Oslo: 120 km

Hamar-Gardermoen: 80 km

Hamar-Kristiansand: 445 km

Hamar-Trondheim: 385 km

Tog:

Avga ger hver time fra

Oslo til Hamar. Reisetid: 1,5 t.

Rørosbanen stopper på Løten

Ekspressbuss:

Se nor-way.no

Kollektivtrafikk lokalt:

hedmark-trafikk.no eller

ruteopplysningen 177

Taxi:

Taxi Hedmark: 03650

REISE­

INFORMASJON

!